Mặt đeo con rắn Ngọc Bích

IMG_3132

Mặt đeo Ngọc Bích Nephrite con rắn. Kích thước: 16mm Giá: 400.010,00 VNĐ

Mặt đeo con heo Ngọc Bích

IMG_3133

Mặt đeo Ngọc Bích Nephrite con heo xinh xắn. Kích thước: 15mm Giá: 400.010,00 VNĐ

Mặt đeo cỏ may mắn Ngọc Bích

IMG_3129

Mặt đeo Ngọc Bích Nephrite cỏ may mắn. Kích thước: 15mm Giá: 400.010,00 VNĐ

Mặt đeo bươm bướm Ngọc Bích

IMG_3118

Mặt đeo Ngọc Bích Nephrite cá heo xinh xắn. Kích thước: 15mm Giá: 400.010,00 VNĐ

Mặt đeo con khỉ Ngọc Bích

IMG_3126

Mặt đeo Ngọc Bích Nephrite cá heo xinh xắn. Kích thước: 15mm Giá: 400.010,00 VNĐ

Heo Ngọc Bích

HNW-148

Kích thước: 1.5” Giá: 1.082.458 VNĐ

Cây Xương Rồng Ngọc Bích

HNW-035

Cây xương rồng bằng Ngọc Bích Nephrite. Kích thước: 2” Có nhiều size để lựa chọn. Giá: 728.858 VNĐ


Ngọc Bích – Đá Ngọc Bích – Đá Quý Ngọc Bích