Điêu Khắc

Heo Ngọc Bích

HNW-148

Kích thước: 1.5” Giá: 1.082.458 VNĐ

Cây Xương Rồng Ngọc Bích

HNW-035

Cây xương rồng bằng Ngọc Bích Nephrite. Kích thước: 2” Có nhiều size để lựa chọn. Giá: 728.858 VNĐ

Chú Ngựa Ngọc Bích

HNW-014 (1)

Chú ngựa bằng Ngọc Bích Nephrite. Kích thước: 1.5” Có nhiều kích thước để lựa chọn. Giá: 662.558 VNĐ